Kontakt

Valkea Media SA.
ul. Elblaska 15/17
01-747 Warsaw

tel: +48 22 257 75 00
fax: +48 22 257 75 99
E-mail: polandam@wbj.pl

VALKEA MEDIA S.A. hat seinen Sitz in: ul. Elbląska 15/17, 01-747
Warszawa, eingetragen unter KRS0000033903 im Landesgerichtsregister (KRS)
beim Regionalgericht in Warschau, XIX Wirtschaftsabteilung des KRS mit der
Steuernummer (NIP) 525-21-77-350 und einem Gründungskapital von 2.414.406, 00 PLN.

VALKEA MEDIA SA. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747
Warszawa, wpisana pod numerem KRS0000033903 do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze
identyfikacji podatkowej (NIP) - 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.414.406, 00 PLN.